คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ และจุดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ และจุดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ และจุดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตร
  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและการเกษตร
  • Functional Materials & Nanotechnology Center of Excellence-funtech ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลาสมาและไมโครเวฟสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเกษตรและการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญในภาคเคมี และภาคฟิสิกส์ ที่รวมตัวกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Scroll to Top