ข่าวสาร

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำ […]

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม RSP Capacity Building 2022 ในหัวข้อ “การให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ; แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น”

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจก

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม RSP Capacity Building 2022 ในหัวข้อ “การให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ; แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น” Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมผู้จัดการโครงการฯ เข้าร่วมแนะนำบริการดีๆ เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมผู้จัดการโครงการฯ เข้าร่วมแนะนำบริการดีๆ เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนา “งานวิจัยสู่โรงงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนา “งานวิจัยสู่โรงงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model” Read More »

บริษัท ยาอภัยนคร จับมือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรต้านโควิด

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 คุณสันทัด เดชเกิด ผู้บริหาร บ

บริษัท ยาอภัยนคร จับมือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรต้านโควิด Read More »

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง (อว.) นำทีมร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัย 4 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง (อว.) นำทีมร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัย 4 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แก่คณาจารย์และนักวิจัย

วันที่ (9 มิถุนายน 2565) ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แก่คณาจารย์และนักวิจัย Read More »

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดแสดงศิลปะ “Mhesi Street Art”

อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงท

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดแสดงศิลปะ “Mhesi Street Art” Read More »

ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและภาคเอกชน หารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์

ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการอุทยา

ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและภาคเอกชน หารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์ Read More »

การประชุมระดมสมอง Focus group โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570”

การประชุมระดมสมอง Focus group โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

การประชุมระดมสมอง Focus group โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” Read More »

Scroll to Top