รับสมัครเข้าร่วมงาน Walailak Investor Day 2024 มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

Walailak Investor Day 2024

มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567

Days
Hours
Minutes
Seconds
Investor Day

สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิทธิประโยชน์

10 สุดยอดงานวิจัยพร้อมใช้ ++พร้อมโปรแกรมอนุญาตใช้สิทธิแบบพิเศษ
5 สุดยอดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่พร้อมช่วยแก้ปัญหาภาคเอกชน
ได้รับสิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
สร้างเครือข่ายและพูดคุยกับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
พบกับสุดยอดผู้ประกอบฐานนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี อาทิ เจ๊เล็กน้ำพริกปูม้า,โกเล เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณแพรทอง จินดาวงศ์ (แพร)
0 7567 2921
praethong.jn@wu.ac.th

Scroll to Top