เปิดรับสมัคร WUNICORN “ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่” ปี 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร

WUNICORN

“ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่” ปี 2567

ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทุนสนับสนุน

100,000 – 1.5 ล้านบาท

  / โครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

Days
Hours
Minutes

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พี่เลี้ยงธุรกิจดูแล แนะนำในการพัฒนาธุรกิจ

ได้รับคำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ได้สิทธิเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ

ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการใหม่ / นักศึกษา / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการเข้าร่วม

1.
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.
พิจารณาคัดเลือก
3.
การให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ
4.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
5.
การทดสอบตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ผู้จัดการโครงการ)
โทรศัพท์ : 075-672915
E-mail : pakakul.ta@mail.wu.ac.th

Scroll to Top