เปิดรับสมัครโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารวมโครงการ

Research to Market (R2M)

“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 100,000  บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคม 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M)
เส้นทางที่นำน้อง ๆ ไปสู่การโชว์ผลงานวิจัยและแผนธุรกิจที่สุดยอดที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย
ฟรี!! ตลอดโครงการ

Timeline

วันนี้ – 30 สิงหาคม 2566
เปิดรับสมัคร
1 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อ
กันยายน 2566
Bootcamp ระดับมหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2566
Pitching ระดับมหาวิทยาลัย (คัดเลือกทีมไประดับภูมิภาค)
พฤศจิกายน 2566
Pitching ระดับภูมิภาค (คัดเลือกทีมไประดับประเทศ)
กุมภาพันธ์ 2567
Pitching ระดับประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3580
sudarat.ma@wu.ac.th

Scroll to Top