พิมพ์ชนก แมนเมือง

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2959
pimchanok.ma@wu.ac.th

วิทยาศาสตร์บัตฑิต สาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวพิมพ์ชนก แมนเมือง จบจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น หลังจากเรียนจบ ได้เข้ามาทำงานเป็น ผู้ช่วยวิทยากรให้กับอาจารย์ในสาขา ในการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ในภาคใต้ และหลังจากนั้นได้มีโอกาสทำงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้ย้ายให้มาดูแลโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมกับ การทำกราฟฟิก ดีไซน์ ให้กับทีมพัฒนาผู้ประกอบการ จนปัจจุบันได้ทำงานในด้านออกแบบดีไซน์เต็มตัว

Scroll to Top