นูรีฮะห์ บูละ

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2918
nureehah.bl@wu.ac.th

วิทยาศาสตร์บัตฑิต สารสนเทศศาสต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณนูรีฮะห์ บูละ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ฝึกงานในสายคอมพิวเตอร์ที่ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย หลังจบการศึกษาในปี 2562 ได้เข้าทำงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มารับหน้าที่ในส่วนออกแบบและนวัตกรรม (Innovation Design Center, IDC) ภายใต้ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสบการ์ด้านสารสนเทศ IT Support เบื้องต้นให้กับหน่วยงาน, ดูแลในงานเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีประสบการณ์ด้านการทำเว็บไซต์และรับทำเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจมาใช้บริการพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่ติดตั้งโดเมนโฮสติ้งจนถึงการออกแบบเว็บไซต์ และงานอื่น ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูล STDB/NSTIS ในการนำเข้า ปรับปรุง ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Scroll to Top