ผู้ประกอบการ / กิจกรรม IP

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร?”

กิจกรรมเสวนา หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนว […]

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร?” Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร”จุดประกายสร้างงานวิจัยให้เป็นสิทธิบัตรเพื่อการพาณิชย์”

กิจกรรมสัมนาอบรม หลักสูตร “จุดประกายสร้างงานวิจัย

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร”จุดประกายสร้างงานวิจัยให้เป็นสิทธิบัตรเพื่อการพาณิชย์” Read More »

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมสัมนาอบรม หลักสูตรสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประ

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา Read More »

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ ซีซั่น 3

กิจจกรมอบรม “ติดปีกธุรกิจ พิชิตควำมสำเร็จ ซีซั่น 3” อ่า

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ ซีซั่น 3 Read More »

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ความรู้สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์”

ความรู้ด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

เปิดรับนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ความรู้สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์” Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ

ขอเชิญร่วมอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุร

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ Read More »

Scroll to Top