ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ และนายวรินทร์ ไชยพลบาลอาจารย์และนักศึกษาประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ และนายวรินทร์ ไชยพลบาลอาจารย์และนักศึกษาประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

ชื่องานวิจัย : เก้าอี้ไม้ไผ่
ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา : อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ 1902002620
 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายวรินทร์ ไชยพลบาล นักศึกษาประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผลงาน “เก้าอี้” ซึ่งเป็นเก้าอี้ 4 ขา ทำจากวัสดุไม้ไผ่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเฉพาะของงานไม้ไผ่ การดัด การอัด การรัด การต่อ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ในการสร้างเป็นเก้าอี้ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าในการเลือกใช้รูปร่าง ลักษณะของเก้าอี้จากวัสดุไม้ไผ่ชิ้นนี้

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://sciencepark.wu.ac.th/archives/60450

Scroll to Top