เก้าอี้ไม้ไผ่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เก้าอี้ไม้ไผ่

ที่มาและความสำคัญ

เก้าอี้ 4 ขา ทำจากวัสดุไม้ไผ่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเฉพาะของงานไม้ไผ่ การดัด การอัด การรัด การต่อ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ในการสร้างเป็นเก้าอี้

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902002620

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top