ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ และนายวรินทร์ ไชยพลบาลอาจารย์และนักศึกษาประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ และนายวรินทร์ ไชยพลบาลอาจารย์และนักศึกษาประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้” Read More »