ผู้ประกอบการ / กิจกรรม IP

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ กา […]

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าบรรยาย การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าบรรยาย การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร Read More »

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ติดปีกงานวิ

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์ Read More »

เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ

เปิดรับอาจารย์เข้าร่วมอบรม Train the Trainer สร้างที่ปร

เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงก

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่” Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “เริ่มนับ 123….. เขีย

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร Read More »

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติก

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570” Read More »

Scroll to Top