เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน “One School One Product”

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

“1 School1 Product ”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. 
**หมดเขตรับสมัคร

ด่วน ประกาศผลการตัดสิน

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ชั้น 1 โซน B )
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หรือที่อีเมล
kattika.pr@wu.ac.th และ Kattika.p13@gmail.com

Timeline

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

Pitching

17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

22 กุมภาพันธ์ 2565

จัดทำสัญญา

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ "One School One Product"

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Background "One School One Product"

อาจารย์ สิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

วิทยากร เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร?"

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการ "One School One Product"

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการ "One School One Product"

อาจารย์ เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 3575
kattika.pr@mail.wu.ac.th

Scroll to Top