เปิดรับสมัครโครงการ PRE-TALENT MOBILITY 2566

เปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

PRE-TALENT MOBILITY

ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 มิถุนายน 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

การสนับสนุน

ลักษณะของงาน เป็นการศึกษาเบื้องต้น หรือ Preliminary study หรือศึกษาความเป็นไปได้ของงานร่วมเอกชน

ทุนสนับสนุนโครงการละ 30,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักวิจัยสามารถเสนอโครงการ 1 โครงการ / 1 ท่าน / 1 สถานประกอบการ

สถานประกอบการเป็นนิติบุคคลที่มีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51% ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

ระยะเวลาการดำเนินการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566

ประกาศผล
ดำเนินโครงการ
ส่งรายงาน
Contact Talent Mobility ประจำงบประมาณ 2565

คุณจตุพร สุทธิพันธ์ (จ้า)
0-7567-2963 , 089-1054229
[email protected]

Scroll to Top