ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ

       ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่ เป็นจุดเชื่อมระหว่างกระทรวง อว.กับระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ของ อว.ที่อยู่นอกพื้นที่ การทำงานขอว อว.ส่วนหน้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะการดูแลขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ทั้ง 2 ระยะ

Scroll to Top