ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ

       ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสต […]

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ Read More »