ผลิตภัณฑ์ออกกำลังกาย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ผลิตภัณฑ์ออกกำลังกาย

ที่มาและความสำคัญ

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุยางพาราฟองน้ำและยางแผ่น ใช้ในการออกกำลังกายประเภท CARDIO และสามารถใช้ออกกำลังกายได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902002615

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top