เฟอร์นิเจอร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เฟอร์นิเจอร์

ที่มาและความสำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ทำอาหารสำหรับเด็ก ใช้โครงสร้างเป็นโลหะผสมกับไม้ยางพาราในการออกแบบ

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางสาววาลุกา เอมเอก
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902002616

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top