กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งฝรั่งเสริมคอนจูเกตไลโนเลอิก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งฝรั่งเสริมคอนจูเกตไลโนเลอิก

ที่มาและความสำคัญ

ในการผลิตน้ำฝรั่ง จะมีส่วนกากเหลือประมาณร้อยละ 30 ของฝรั่งทั้งหมด กากส่วนนี้สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ

เทคโนโลยี

หมักกากเนื้อฝรั่งด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือก ที่มีความปลอดภัยในระดับรับประทานได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากการหมัก โดยสารอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และไม่พบในวัตถุดิบที่ไม่ได้หมัก

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถกำหนดให้แบคทีเรียผลิตกรดคอนจูเกตไลโนเลอิกได้
  2. สามารถเลือกแบคทีเรียให้ผลิตสาร เช่น วิตามินบี 12 ในระดับสูง”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
สำนักวิชา รองอธิการบดี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1803001705

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top