กระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ที่มาและความสำคัญ

มังคุดคัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำหน่ายมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม สามารถผลิตได้โดยนำผลมังคุดดิบแก่ ซึ่งเปลือกมีสีเขียวและแข็งมาปอกด้วยมีด โดยกรรมวิธีในการปอกมังคุดดิบแก่ เรียกว่า “คัด” เมื่อคัดได้เนื้อมังคุดแล้วจึงนำไปแช่ในสารละลายผสมของสารส้ม และเกลือ นาน 30 นาที แล้วจึงนำเนื้อมังคุดมาทำความสะอาด ตัดแต่งเอาเนื้อที่มีตำหนิออก จากนั้นล้างออกด้วยสารสะลายดังกล่าวซึ่งเตรียมใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะได้เนื้อมังคุดที่มีสีขาว ลักษณะเนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยว มังคุดคัดที่ผ่านการเตรียมด้วยวิธีการดังกล่าวจะคงความสดอยู่ได้นานประมาณ 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นสีของมังคุดคัดจะค่อย ๆ คล้ำลงและเมื่อเก็บไว้นานขึ้นความกรอบจะลดลง

เทคโนโลยี

ทางทีมนักวิจัย ได้คิดค้นและทดลอง จนได้กรรมวิธีการผลิตมังคุดคัด โดยการแช่ในสารละลายเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและรักษาความแน่นเนื้อของมังคุดคัด ก่อนนำไปบรรจุในถุงพลาสติกที่มีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศเริ่มต้นและปิดผนึก รวมทั้งการเก็บรักษาที่ระดับอุณหภูมิเหมาะสม เพื่อชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพของมังคุดคัด”

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีและเนื้อสัมผัสของมังคุดคัด
  2. ชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพของมังคุดคัด”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร
สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร – เลขที่คำขอ 0903000552

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top