ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์

ที่มาและความสำคัญ

แคมไพโลแบคเตอร์ เป็นเชื้อแบคทีเรียเจริญในดีที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ในสภาวะความเข้มก๊าซออกซิเจนต่ำ แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน และ แคมไพโลแบคเตอร์ โคไล แยกได้บ่อยจากจากผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง เนื่องจากเป็นเชื้อประจำถิ่นในลำไส้สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ดังนั้นการบริโภคเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ เช่น ไข่ ตลอดจนผักสด หรือน้ำดิบจากแหล่งที่ปนเปื้อนเชื้อ ก่อโรคลำไส้อักเสบในมนุษย์ การตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ วิธีเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อจำเป็นสำหรับการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ แต่มีขั้นตอนการทดสอบซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศพิเศษ เพื่อเอื้อต่อการเจริญของเชื้อ ส่งผลให้การวินิจฉัยใช้ระยะเวลานาน

เทคโนโลยี

 ผู้ประดิษฐ์มีจุดมุ่งหมายพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ชนิดสองการทดสอบในครั้งเดียว กล่าวคือ ทั้งเพื่อเพาะเลี้ยงแยกเชื้อตลอดจนบ่งชี้ชนิดของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้ในวุ้นอาหารได้พร้อมกัน ภายใต้บรรยากาศปรกติ ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ชุดทดสอบต้นแบบ “Campylobacter subsurface motility” เมื่อบ่มชุดทดสอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เท่านั้นเคลื่อนที่ภายใต้เนื้อวุ้นอาหารความหนืดสูง ส่งผลให้เกิดโซนของการเคลื่อนที่ภายใต้ผิวหน้าวุ้นอาหารสีน้ำเงินได้

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1503000276

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ง่ายและสะดวกในการใช้
  2. ลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
  3. มีมาตรฐานเทียบเท่ากับในห้องปฏิบัติการ

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top