สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei

ที่มาและความสำคัญ

โรคเมลิออยโดสิสจากการติดเชื้อแบคทีเรีย B. pseudomallei การดำเนินโรคจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงสูง ถูกจัดไว้ในกลุ่มโรคที่สามารถนำมาใช้ในการก่อการร้ายทางชีวภาพได้ เนื่องจากโรคนี้มีลักษณะอาการทางคลินิกที่ไม่จำเพาะและมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ โดยการวินิจฉัยจำเป็นต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อและการระบุเชื้อได้ต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 3-5 วัน อาจทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้าหรืออาจทำให้ใช้วิธีการรักษาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

เทคโนโลยี

นักวิจัยได้ศึกษาพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยกชนิดใหม่ ซึ่งการเจริญของเชื้อ B. pseudomallei ในสภาวะมีอินดิเคเตอร์ 2 ชนิด เชื้อจะหมักย่อยน้ำตาลทำให้เกิดกรด โคโลนีเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู ร่วมกับได้สารอาหารโปรตีนทำให้เกิดด่าง เปลี่ยนโคโลนีเป็นสีม่วงเข้มชัดเจน กลีเซอรอลทำให้โคโลนีเหี่ยวย่น ร่วมกับยาต้านแบคทีเรีย 2 ชนิดยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้งกรัมลบและแบคทีเรียกรัมบวก ส่งผลให้เชื้อ B. pseudomallei ซึ่งดื้อต่อยานี้เจริญเติบโตเร็วกว่า ได้โคโลนีของเชื้อเป็นสีม่วงเข้มเหี่ยวย่น ภายใต้สภาวะบ่มเลี้ยงเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1903001671

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ทำให้สามารถระบุเชื้อได้เร็วขึ้น
  2. นำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นจากวิธีการทั่วไปที่ต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 3-5 วัน
  3. ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top