เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์

ที่มาและความสำคัญ

การรักษาสิวทำได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะนั้น เช่น clindamycin เป็นยารักษาสิวที่หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการดื้อยา ไม่เกิดผลในการรักษา ทำให้การรักษาเกิดได้ยากขึ้น จึงได้มีความพยายามนำเอาสารสกัดจากสมุนไพรมาพัฒนาใช้เป็นเจลในการรักษาสิวเช่น เจลแต้มสิวจากสารสกัดของเปลือกมังคุด เจลแต้มสิวจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของยูคาลิปตัสและฝรั่ง เจลแต้มสิวจากสารสกัดของกระบือเจ็ดตัว แต่รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนชีวสารที่ผลิตออกมาจากจุลินทรีย์ยังมีอยู่น้อย จึงได้มีความพยายามค้นหาจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ จากแหล่งธรรมชาติที่สามารถผลิตโปรตีนชีวสารที่ออกฤทธิ์ปฏิชีวนะ ได้แก่ จุลินทรีย์ในกลุ่มแอคติโนมัยซิส แบคทีเรีย และรา เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ดังกล่าว

เทคโนโลยี

ทางทีมนักวิจัย ได้คิดค้นและทดลอง โดยเตรียมแบคทีริโอซินหรือโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์จากน้ำเลี้ยงแบคทีเรียที่แยกได้จากอากาศภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือที่ได้มาจากการทำผ่าเหล่าแบคทีเรียที่ถูกแยกออกมาได้เหล่านั้น แล้วนำไปศึกษาฤทธิ์ปฏิชีวนะของโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ดังกล่าวในการต้านแบคทีเรียก่อสิวทั้งที่อยู่ในรูปของโปรตีนชีวสารบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวหรือที่อยู่ในส่วนผสมของเจลแต้มสิว

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว
  2. ไม่ก่อให้เกิดอาการผื่นแพ้”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1001000495

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top