กิจกรรม Digital Customer ชนะใจลูกค้าในยุคดิจิทัล

เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้าน Digital Marketing

Digital Customer
ชนะใจลูกค้าในยุคดิจิทัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กันยายน 2565

Days
Hours
Minutes
Seconds

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมในวันที่ :  13-14 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์

รับสมัครเพียง 55 ท่านเท่านั้น   ฟรี !   ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

วิทยากร

คุณศิวกร เดชดำเกิงชัย
นักสร้าง Content ล้าน Reach
(ไม่ต้องพึ่งโฆษณา)

อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 อาจารย์ บุศรินทร์ นันทะเขต
นักถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและทีมชำนาญด้านสื่อสารดิจิทัล

รายละเอียด/เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตร Digital Customer ชนะใจลูกค้าในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. ข้อใดคือการตลาดที่ใช้ Digital Marketing
¨ การซื้อขายสินค้าโดยมีหน้าร้าน
¨ การทำการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์
¨ การทำการตลาดโดยใช้แผ่นป้ายโฆษณา
¨ การทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์
2. ข้อใดคือการตลาดที่ใช้ Digital Marketing
¨ การซื้อขายสินค้าโดยมีหน้าร้าน
¨ การทำการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์
¨ การทำการตลาดโดยใช้แผ่นป้ายโฆษณา
¨ การทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์
3. ข้อดีของการใช้การตลาดออนไลน์
¨ การตลาดออนไลน์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด
¨ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก
¨ ใช้ต้นทุนต่ำ หรืออาจใช้ฟรีได้
¨ ถูกทุกข้อ
4. ข้อใด ไม่ใช่ เทคนิคที่ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น
¨ ควรมีรูปภาพหรือวิดีโอของสินค้าประกอบ
¨ มีการรีวิวสินค้าจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
¨ การใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างสื่อในการโฆษณา
¨ ใช้ Keyword ของสินค้าให้กระชับและน่าสนใจ
5. ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้า Click Like ใน Facebook มากขึ้นคือข้อใด
¨ การกำหนดช่วงเวลาและความถี่ในการโพสต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
¨ ควรโพสต์วิดีโอมากกว่ารูปและเนื้อหา
¨ ควรโพสต์รูปมากกว่าเนื้อหา
¨ การใส่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน
6. กลยุทธ์ที่ทำให้คนจำนวนมากให้ความสนใจสินค้าของเรามากขึ้นคือข้อใด
¨ การบูสต์โพสต์ (Boost Post)
¨ การลงโฆษณาทาง Google Ads
¨ การสร้างสื่อให้สะท้อนตัวตนที่โดดเด่น น่าจดจำ
¨ ถูกทุกข้อ
7. กลยุทธ์ที่ทำให้คนจำนวนมากให้ความสนใจสินค้าของเรามากขึ้นคือข้อใด
¨ การบูสต์โพสต์ (Boost Post)
¨ การลงโฆษณาทาง Google Ads
¨ การสร้างสื่อให้สะท้อนตัวตนที่โดดเด่น น่าจดจำ
¨ ถูกทุกข้อ
8. เพราะเหตุใดการตลาดออนไลน์จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน
¨ สามารถวิเคราะห์และวัดผลลัพธ์ได้
¨ สามารถกระตุ้นยอดขายได้เร็ว
¨ สามารถเป็นผู้ทรงอิทธิพล และเพิ่มราคาสินค้าได้มากขึ้น
¨ สามารถสร้างแบรนด์ของสินค้าให้เห็นได้อย่างแพร่หลาย
9. ข้อดีของการ Boost Post ใน Facebook คืออะไร
¨ มีความน่าสนใจต่อเนื่องให้ลูกค้าอยากได้สินค้า
¨ ลดปัญหาการโพสต์แล้วไม่มีใครเห็น
¨ สร้างโอกสารในการขายให้ได้ระยะเวลาสั้น
¨ ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น
10. ข้อดีของการ Boost Post ใน Facebook คืออะไร
¨ มีความน่าสนใจต่อเนื่องให้ลูกค้าอยากได้สินค้า
¨ ลดปัญหาการโพสต์แล้วไม่มีใครเห็น
¨ สร้างโอกสารในการขายให้ได้ระยะเวลาสั้น
¨ ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น
11. ข้อดีของการ Boost Post ใน Facebook คืออะไร
¨ มีความน่าสนใจต่อเนื่องให้ลูกค้าอยากได้สินค้า
¨ ลดปัญหาการโพสต์แล้วไม่มีใครเห็น
¨ สร้างโอกสารในการขายให้ได้ระยะเวลาสั้น
¨ ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น
12. การทำการตลาดแบบโฆษณาแฝง หรือ Traditional Marketing สามารถเห็นได้บ่อย ๆ จากที่ใด
¨ เห็นได้จากโฆษณาทางทีวีเมื่อชมละคร หรือภาพยนตร์
¨ เห็นได้จากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามท้องถนน
¨ เห็นได้จากบนรถไฟฟ้า BTS และ MRT
¨ เห็นได้จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
13. เทคนิคการทำ Content Marketing ประสบความสำเร็จ
¨ ต้องจริงใจ
¨ มีคุณค่า
¨ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
¨ ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดตรงกับคำว่า Push Media
¨ เป็นสื่อแบบตั้งรับ เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ
¨ เป็นการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้ประโยชน์ ข้อดี จุดเด่นของสินค้าและบริการ
¨ เป็นการสร้าง content โฆษณาไปหาลูกค้า
¨ เป็นการโฆษณาผ่านทีวี

Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์ (เอกซ์)
0 7567 2917, 064-5405406
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top