โครงการพัฒนาระบบนิเวศสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3 Entrepreneurial Ecosystem Development #3

เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าโครงการ

Entrepreneurial Ecosystem Development #3

โครงการพัฒนาระบบนิเวศสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

ได้รับทุนสนับสนุน   100,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กันยายน 2565

Days
Hours
Minutes
Seconds

กิจกรรมสุดเข้มข้นในโครงการ

Stage 1 : Workshop 30 Hr.

กิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้น 30 ชั่วโมง เริ่มต้นด้วยกันตั้งแต่กระบวนการ Design Thinking / ปั้น Business Model / ฝึก Pitching
(Workshop #1 วัน 14 - 15 กันยายน 2565)
(Workshop #2 วัน 23 กันยายน 2565)

Stage 2 : Pitching Selection

นำเสนอไอเดียธุรกิจกับคณะกรรมการ ถ้าผ่านได้ไปต่อ รับเงินทุนสนับสนุนทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสูงสุด 100,000 บาท/ทีม

Stage 3 : Consultation & Prototype Development

ทดลองทำธุรกิจ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษา ปริญญาตรี/โท/เอก หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
2. สมาชิกทีม 2-5 คน
3. มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น พร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ

กำหนดการ

11 กันยายน 2565
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม
13-14 กันยายน 2565
Workshop #1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

Design Thinking, Business Model, Branding & Product Design, Pitching 

22-23 กันยายน 2565
Workshop #2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

Branding & Product Design, Pitching 

12 ตุลาคม 2565
Pitching คัดเลือกทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน
ตุลาคม เป็นต้นไป
Incubator Program
Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
[email protected]

Line ID: 0987275474

Scroll to Top