เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
พรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565

รายละเอียด : 
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ ในการนำเครื่องไมโครเวฟต้นแบบไปใช้ในกระบวนการแปรรูปปาล์มน้ำมัน

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ “

รูปผู้ดูแล อบรมไมโครเวฟ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588
kraison.ni@wu.ac.th

Scroll to Top