เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม Content Marketing เน้นสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนการเข้าร่วมอบรม

Content Marketing เน้นสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิศักดิ์
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอเจนซี Magnetolabs
และ Content Shifu

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจ B2B และ B2C ที่จะสอนให้เรียนรู้ตั้งแต่การเขียนและทำคอนเทนต์ให้ได้งานอย่างมือโปร ไปจนถึงการวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดทางการตลาด ยอดขาย และการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Contact เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3579
[email protected]

Scroll to Top