เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม ปูพื้นฐานกิจกรรมที่ต้องเข้าใจก่อนทำบัญชีบริหาร สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนบัญชี

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนการเข้าร่วมอบรม

ปูพื้นฐานกิจกรรมที่ต้องเข้าใจก่อนทำบัญชีบริหาร สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนบัญชี

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัสเตอร์โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานที่ต้องเข้าใจก่อนการทำบัญชีบริหาร ซึ่งการวางพื้นฐานหรือขั้นตอนการทำบัญชีให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ การเรียนรู้พื้นฐานของการบัญชีจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจสุขภาพทางการเงินของบริษัท ช่วยวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคตและบริหารจัดการเรื่องภาษีได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัต)
0 7567 3579
[email protected]

Scroll to Top