รายละเอียด

  • ห้อง Co-Working Space 60-80 ที่นั่ง
  • ห้องประชุมใหญ่ 12 – 16 ที่นั่ง
  • ห้องประชุมเล็ก 6 ที่นั่ง

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกนวัตกรรม Zone F, ชั้น 1)  มหาวิทยาัยวลัยลักษณ์
ติดต่อจองห้อง : คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
เบอร์ : 0 7567 7201

อุปกรณ์สื่อโสตประจำห้อง

ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด

ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ 1 ตัว

ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง 1 ชุด

เครื่องฉายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง

จอรับภาพแบบดึง 1 จอ

เครื่องขยายสัญญาณ 1 เครื่อง

อัตราค่าบริการ

Co-Working Space 60-80 ที่นั่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 1,000 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 2,000 บาท

หน่วยงานราชการ

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 1,500 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 2,500 บาท

หน่วยงานเอกชน

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 2,000 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 3,000 บาท

ฟรี !! ฟรี !! ฟรี !!
อัตราค่าบริการ

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการทุกเงื่อนไขไม่รวมค่าทำความสะอาด

Gallery

ภาพประกอบห้อง Co-Working Space 60-80 ที่นั่ง

พี่ปอร์(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้อง Co-Working Space ได้ที่นี่

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 7201
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top