บริการพื้นที่จัดนิทรรศการ

รายละเอียด

พื้นที่จัดนิทรรศการ หรือ ห้อง Innovation Gellery 50 ที่นั่ง

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกนวัตกรรม ชั้น 1)  มหาวิทยาัยวลัยลักษณ์
ติดต่อจองห้อง : คุณผกากรอง ทองแกมนาค
เบอร์ : 0 7567 3574 , 73576

อัตราค่าบริการ

Innovation Gallery 50 ที่นั่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย*

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 1,500 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 2,500 บาท

หน่วยงานราชการ

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 2,000 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 3,000 บาท

หน่วยงานเอกชน

  • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 2,500 บาท
  • เต็มวัน (8 ชม.) 3,500 บาท

Gallery

ภาพประกอบห้อง Innovation Gallery  50 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามหรือจองพื้นที่ได้ที่นี่

คุณผกากรอง ทองแกมนาค  (หญิง)
0 7567 3574 , 3576
pakakrong.th@wu.ac.th

Scroll to Top