อุทยานวิทย์ฯ ร่วมมือ SMEbank เร่งส่งเสริม ผู้ประกอบการ ทำการตลาดผ่าน TikTok

อุทยานวิทย์ฯ ร่วมมือ SMEbank เร่งส่งเสริม ผู้ประกอบการ ทำการตลาดผ่าน TikTok

ทำการตลาดผ่าน TikTok

วันที่ : 18 ตุลาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดย : ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ (อุทยานวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/RJAzL

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเปิดงานอบรมในหัวข้อ Tiktok Marketing และ How to การกู้แบงค์ และแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายให้ ผปก. ผ่านการตลาดออนไลน์ tiktok

Scroll to Top