เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม WEDA Boot Camp 2023 #3 “Lean canvas ทางลัดร่างโมเดลธุรกิจง่ายๆ”

เปิดรับสมัครนักวิจัย

WEDA Boot Camp 2023 #3

Lean canvas ทางลัดร่างโมเดลธุรกิจง่ายๆ

รับสมัครจำนวนจำกัด 60 คนแรกเท่านั้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เรียนรู้หลักการของ Lean canvas

ฝึกใช้หลักการวิเคราะห์ Persona, Customer Journey และการทำงานเป็นทีม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดการทำธุรกิจกับ startup แนวหน้าของประเทศไทย

โดยวิทยากร

คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO & Co-founder Fixzy

วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 11-12 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง Co-Working Space อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top