เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ภายใต้กิจกรรม Smart Start Idea

เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมชิงทุน

BCG Economy

GSB Smart Start Idea

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2566 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

BCG ECONOMY

โจทย์ธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรให้สามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เช่น

นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่

นวัตกรรมการเกษตร

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

นวัตกรรมด้านอาหาร

นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy

มาร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำน้อยแต่ได้มาก
ลดการสูญเสีย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถสมัครได้ทุกประเภทธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญา ตรี/โท/เอก
  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี (ในทีมต้องมีนิสิตปัจจุบันอยู่ด้วย)
  • มีสินค้าและบริการต้นแบบ (Prototype / Product)
  • ทีมละไม่เกิน 10 คน

ชิงทุนการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน
5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2,000 บาท

ชิงทุนการศึกษา เมื่อผ่านการ Pitching กับธนาคารออมสิน เป็นทุนให้เปล่า จำนวน

0
บาท

มีโอกาสที่จะต่อยอดผลงานเข้าสู่กิจกรรม Smart Start Company ซึ่งมีทุนสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจเริ่มต้น ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้จริง โดยมีทุนให้ยืมในการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 2

0
บาท

สิ่งที่ต้องส่ง

สมัครก่อน ส่งทีหลัง

Clip Video นำเสนอสินค้าและบริการต้นแบบ
ความยาวไม่เกิน 3 นาที

Project Proposal
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

พี่ปัตน์(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3580
[email protected]

Scroll to Top