“NIA” ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง MOU ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม

“NIA” ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง MOU ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม

“NIA” ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง MOU ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคระหว่างสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง และเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้”

Scroll to Top