ที่วางแก้วน้ำในโรงแรมและรีสอร์ตจากหมาจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ที่วางแก้วน้ำในโรงแรมและรีสอร์ตจากหมาจาก

ที่มาและความสำคัญ

ออกแบบโดยนำเส้นโค้งจากรูปทรงเรือเรียวผสมผสานกับเทคนิคการสานหมาจาก

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004797

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top