กรรมวิธีการผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน

ที่มาและความสำคัญ

การคิดค้นและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน ซึ่งได้พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวในรูปแบบเจลทาสิวผสมโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) และแผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว โดยจากการรายงานในหลอดทดลอง พบว่า สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus มีทั้งฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสาเหตุของแผลฝีหนองและฤทธิ์ช่วยในการสมานบาดแผลได้ในระยะต้น จึงสนใจนำไปใช้เป็นส่วนผสมในกรรมวิธีผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน

เทคโนโลยี

กรรมวิธีการผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญคือ สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus โดยสารดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในเจลสมานแผลแบคทีริโอซินที่มีการขึ้นรูปด้วยองค์ประกอบของคาร์บอพอล อัลเทรส-10 , พอลิซอร์เบต , ไดเมทิโคน , ไตรเอทาโนลามีน , เจอร์มาเบน และแพนทินอล

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1803002035

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
  2. มีขนาดที่พกพาได้สะดวก ไม่หกเลอะเทอะเพราะมีลักษณะเป็นเนื้อเจล
  3. ไม่ก่อการระคายเคืองบริเวณผิวสัมผัส”

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top