ครีมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง เพื่อการดูแลป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ครีมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง เพื่อการดูแลป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมและกรรมวิธีการผลิต

ที่มาและความสำคัญ

เชื้อสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces sp.) สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากเป็นอันดับหนึ่ง และมีฤทธิ์การต้านที่กว้างเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ โดยมีการคาดว่าจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 22,500 ชนิด ที่สร้างโดยจุลลินทรีย์ประมาณ 10,100 ชนิด สร้างจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท ประมาณ 6,550 ชนิด เป็นยาปฎิชีวนะและมีสารที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกเป็นจำนวนมาก และมียามากกว่า 60 ชนิด ที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม ยาที่ผลิตมีฤทธิ์ในการทำลายแบคทีเรียและรา มีหลายชนิดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สารที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมอาหารเป็นสารกันเสีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อสเตรปโตมัยสีท ผลิตออกมาในช่วงระยะเวลาของการเจริญมีความปลอดภัยต่อการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป

เทคโนโลยี

ครีมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง เพื่อการดูแลป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมและกรรมวิธีการผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญคือสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง โดยสารดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในครีมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง เพื่อการดูแล ป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อม ที่มีการขึ้นรูปด้วยองค์ประกอบของคาร์บอพอล อัลเทรส-10 , พอลิซอร์เบต , อิมัลซิไฟเออร์ , ไดเมทิโคน , ไตรเอทาโนลามีน , เจอร์มาเบน , แพนทินอล , สารสกัดอะโลเวรา , สารสกัดใบบัวบก และ สารสกัดมะเขือเทศ เป็นสารปกป้องผิวหนัง, สอง-สี่ ได-เติร์ท-บิวธิลฟีนอล , สารช่วยออกฤทธิ์ต้านการเจริญแบคทีเรียก่อหนอง

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ดูแลและป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อม
  2. ไม่ก่อเกิดการระคายเคืองต่อผู้สัมผัส

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 2103001467

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top