เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน PRE-TALENT MOBILITY ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

"PRE-TALENT MOBILITY"
ประจำปีงบประมาณ 2565

สนับสนุนบุคลากรวิจัย ทำการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

สนับสนุนบุคลากรวิจัย ทำการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม
1 โครงการ / 1 นักวิจัย / 1 สถานประกอบการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 30,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันนี้ - 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล
ดำเนินโครงการ
ส่งรายงาน
Contact Talent Mobility ประจำงบประมาณ 2565

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที

คุณจตุพร สุทธิพันธ์ (จ้า)
0-7567-2963 , 089-1054229
jatuporn.su@wu.ac.th

Scroll to Top