เปิดรับสมัครโครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill up)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill up)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2564

ฟรี!! ตลอดหลักสูตร

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/zZfHaKXvXQx5QZtg8

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ : https://sciencepark.wu.ac.th/

Scroll to Top