อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิ…
Read More
อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เคร…
Read More