อัพสกิล WEDA เตรียมพัฒนานักศึกษาแบบเข้มข้น ด้วยโครงการ Train The Trainer 2024 จัดโดย Tedfund

อัพสกิล WEDA เตรียมพัฒนานักศึกษาแบบเข้มข้น ด้วยโครงการ Train The Trainer 2024 จัดโดย Tedfund

Train The Trainer 2024

วันที่ : 7 – 8 มีนาคม 2567
สถานที่ : ณ โรงแรม Foto Hotel Phuket 
จัดโดย : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (TED Fund)
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/SU8X7

ศูนย์ผู้ประกอบการนักศึกษา WEDA เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ปี 2567 (Train The Trainer 2024) ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Foto Hotel Phuket โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (TED Fund)
กิจกรรม Train the Trainer จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายฯ TED Fellow มีความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมการสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)ปี 2567 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และ TED Fellow ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ

Scroll to Top