แหวนถมเงินนคร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

แหวนถมเงินนคร

ที่มาและความสำคัญ

ประยุกต์มาจากศิลปะภาพแกะหนังตะลุง ส่วนหัวแหวน แบ่งเป็น 2 ด้าน 2 อารมณ์และความรู้สึก มีแรงบันดาลใจมาจาก 1.ลวดลายและสีสันของเครื่องแต่งกายตัวพระตัวนาง ใช้กระจกสีเป็นวัสดุประดับตกแต่ง สื่อถึงความหรูหรา 2.ลวดลายสีสันโค้งงอของทรงผมตัวตลก ใช้ถมสีดำสื่อถึงความตลก สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งาน โดยการบิด หมุน เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและโอกาสในการสวมใส่ ให้เป็นความหรูหรา หรือ อารมณ์ดี เฉกเช่น การดูหนังตะลุงที่มีหลากหลายอารมณ์ ซึ่งคนดูรับรู้เเละติดตามดูหนังตะลุงไปจนจบการเเสดง

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ-เลขที่คำขอ 1902004621

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/th/

Scroll to Top