ขวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบดื่ม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ขวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบดื่ม

ที่มาและความสำคัญ

ขวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบดื่มมีสองส่วนหลักคือส่วนฝามีรูปทรง 8 เหลี่ยมทรงกระบอกยาวด้านบนเนื้อพลาสติกสีขาวส่วนตัวขวดมีรูปทรงเหลี่ยมคล้ายเพชรรอบด้านยกเว้นด้านหน้าที่ตัดเรียบเนื้อพลาสติกสีขาวล้วน

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003548

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top