โคมไฟ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

โคมไฟ

ที่มาและความสำคัญ

โคมไฟตกแต่งเพดานที่ใช้วัสดุไม่ไผ่มัดด้วยเชือกเทียนสีน้ำตาลแบบตีนจกและสานเก็บทั้งสองด้านโดยใช้เทคนิคการสาน ยึดด้วยโครงโลหะทำสีทองแดงด้วยการมัดขอบกระด้ง

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางสาววาลุกา เอมเอก
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902002621

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top