English EN Thai TH

อุทยานวิทย์ฯ ยกทัพ ผลิตภัณฑ์ในโครงการเสนอขายห้างใหญ่เอาใจสายช็อป

อุทยานวิทย์ฯ ยกทัพ ผลิตภัณฑ์ในโครงการเสนอขายห้างใหญ่เอาใจสายช็อป

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคัดเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขายห้าง GO! จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแผนเบื้องต้นเตรียมเข้าห้าง 4 อำเภอ สาขาจันดี ท่าศาลา ปากพนัง และทุ่งใหญ่ สินค้าผลิตภัณฑ์อาทิ เช่น ไข่ไก่ ไก่ลิกอร์ พืชผักผลไม้ปลอดภัย มังคุดคัด เครื่องแกงและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคภายในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายในพื้นที่