ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไบโอม จำกัด

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนจาก..

บริษัท ไบโอม จำกัด

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม Innovation Hub  อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

จัดอบรม : ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-16.00 น.

ZOOM :
Meeting ID : 933 7566 4519
Passcode : 692660

Idea Concept

สำหรับการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ทางด้าน

vegetation

Agriculture & Environmental Biotechnology

biofuel

Chemical and Biofuel Industry

hot-pot

Food and Feed Biotechnology

healthcare

Health and diagnostics

Contact

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@wu.ac.th

Scroll to Top