เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ

เปิดรับอาจารย์เข้าร่วมอบรม

Train the Trainer

สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

กิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer (Consultant)
ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัคร อาจารย์ผู้สนใจเป็น Trainer (Consultant)
จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology / Innovation management

ด่วน! รับจำนวนจำกัด
ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เพื่อสร้างองค์ความรู้กลไกในการพัฒนา
จัดทำ R&D Blueprint ซึ่งเป็น business plan หรือ R&D roadmap สำหรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ของผู้ประกอบการ

Contact เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฤดี ไกรวงศ์ (หนูดี)
0 7567 2914 , 2921
kruedee@wu.ac.th

Scroll to Top