เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood 2022

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ

Business Brotherhood 2022

รับเงินทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
รวมมูลค่า 200,000 บาท/ราย พร้อมทั้งช่วยพัฒนาธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทพี่เลี้ยงขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
**ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : pakakul.ta@mail.wu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษาปัจจุบัน ปริญญาตรี ,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
  • ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
  • เป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood มาก่อน

เกณฑ์พิจารณาผู้สมัคร

  • เป็นผู้มีไอเดียธุรกิจและพร้อมที่จะทำ Prototype
  • เป็นผู้มี Prototype และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจจริง
  • มีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

  1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ)
  2. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงคำปรึกษาจากกิจการขนาดใหญ่ (ฺBig Brother) เพื่อพิสูจน์เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด

4 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย

ด้านดิจิทัล

ด้านอาหารและเกษตร

ด้านสุขภาพการแพทย์

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนยั่งยืน

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
095-5718442
pakakul.ta@mail.wu.ac.th

Scroll to Top