ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพัฒนาทักษะหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพารา

ประกาศรายชื่อ 🎉 ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกบุคลากรพัฒนาทักษะหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพารา

มาแล้วๆๆๆจ้าา 🥳🤩👏 “Brain Power Skill Up”
ประกาศรายชื่อ 🎉 ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกบุคลากรพัฒนาทักษะหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพารา วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ : https://sciencepark.wu.ac.th/

Scroll to Top