อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการกับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด” …
Read More